HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV DO SRBSKA
01.09.2021 15:00
31.08.2022 10:00
1920 hodín 2
Jednorázovo
Zahraničie kraj,
okres Zahraničie,
Belehrad, Kragujevac,
Belehrad, Kragujevac

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV DO SRBSKA

Junior rozvojový/-á dobrovoľník/-čka s expertízou v oblasti sociálnej práce Dobrovoľník/-čka na tejto pozícii sa bude podieľať na rozvoji programov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality života seniorov a pomoc ľuďom bez domova. V prvom prípade pôjde najmä o ženy – seniorky vo vidieckych oblastiach, ktoré patria k najohrozenejšej skupine, preto sa pozornosť sústreďuje na zvyšovanie rodovej spravodlivosti. Súčasťou aktivít bude napr. v rámci terénnej práce zisťovanie ich potrieb pre účely ďalšieho rozvoja programu, plánovanie a organizovanie advokačných kampaní, ale i humanitárna asistencia. V druhom programe sa bude dobrovoľník/-čka podieľať na prevádzkovaní novovybudovaného útulku pre ľudí bez domova, predovšetkým dizajnovaním, plánovaním, ale i pri realizácii denných pracovných aktivít klientov, ktoré majú charakter ergoterapie. Viac o požiadavkach na kandidátov a informácie o výberovom konaní nájdete tu: https://www.adra.sk/hladame-dobrovolnikov-cky-do-srbska/ POZOR: treba sa hlásiť na email: volunteering@adra.sk Asistent/ka projektového manažmentu a PR/komunikácie Dobrovoľník/-čka na tejto pozícii bude podporovať projektového manažéra primárne v programových oblastiach WASH aktivít (Water, Sanitation, Hygiene), pomoci ľudom bez domova a inklúzii Rómov. Konkrétne aktivity spočívajú v sprevádzaní a asistencii počas terénnych výjazdov v komunitách (ľudia bez domova, vylúčené rómske rodiny) s cieľom vykonávať prieskum potrieb či priamu distribúciu potravín a inej materiálnej pomoci (napr. hygienické balíčky), ďalej v asistencii počas odborných školení zameraných na posilňovanie zamestnateľnosti mladých Rómov, pri spoločenských a rekreačných aktivitách pre mládež zo sociálne slabších rodín. Dobrovoľník/-čka bude vypomáhať aj s prípravou pravidelných reportov a získavaním spätnej väzby od beneficientov. V oblasti rozvoja PR a komunikácie bude asistovať pri tvorbe komunikačného plánu a kampaní, spracovávať informácie o projektových aktivitách pre potreby PR manažéra, prekladať komunikačné materiály a organizovať verejné/online podujatia. Viac o požiadavkach na kandidátov a informácie o výberovom konaní nájdete tu: https://www.adra.sk/hladame-dobrovolnikov-cky-do-srbska/ POZOR: treba sa hlásiť na email: volunteering@adra.sk

Oblasť činnosti:

Zahraničné dobrovoľníctvo,

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Komunikácia (jednanie s ľuďmi), Schopnosť vyjadrovania sa, Tímová práca, Analyzovanie a riešenie problémov, Rozhodovanie, Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, imp, Osobnostný rozvoj, Komunikácia v cudzom jazyku, Samostatnosť,

musíš sa najpr prihlásiť do systému

Organizátor

ADRA Slovensko

Anna Hruboňová +421 918 837 693