Dobrovoľnícky pobyt pre seniorov (50+) v talianskom...

Občianske združenie KERIC má od 6.5. do 3.6.2014 jedno voľné dobrovoľnícke miesto na projekte v Trente v Taliansku. Ide o prácu v dome seniorov alebo v charite. Projekt bol podporený programom GRUNDTVIG, a preto sú všetky náklady hradené z tohto...

Trento 5h 06.05. - 03.06.2014 1

Čin zasluhujúci obdiv-rekonštrukcia školy v Ugande

Začali sme spoluprácu s ugandskou organizáciou NYEN a keďže sa hovorí, že Uganda je Afrika pre začiatočníkov, rozhodli sme sa začať tu. Prvýkrát sme vyslali dobrovoľníkov do Ugandy v minulom roku. Na projekt sme posielali dve dievčatá potom, ako sme...

Kampala 30h 29.01. - 29.01.2015 2

Dobrovoľnícky projekt v Indonézii

Projekt sa uskutoční na ostrove Java v meste Semarang a okolí. Ide o podporu učenia angličtiny na školách. Dobrovoľník bude pracovať na dvoch projektoch, na každom 3 mesiace. jeden bude v meste a druhý na vidieku. Projekt je podporený programom...

Semarang 30h 01.09. - 29.02.2020 1

Informačné stretnutie - Európsky zbor solidarity

Dozviete sa viac o aktuálnych dobrovoľníckych projektoch v zahraničí /Európska dobrovoľnícka služba, Európsky zbor solidarity/, o programe Erasmus+, aký je postup v rámci vysielania dobrovoľníka, čo zabezpečuje vysielajúca a hostiteľská organizácia,s

Čadca 30h 24.01. - 24.01.2020 1