Business Brunch

Business Brunch - Stetnutia pracovnej skupiny na témy dobrovoľníctva

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum v spolupráci s poradenskou a vzdelávacou spoločnosťou MotivP organizujú stretnutia pracovných skupín manažérov ľudských zdrojov na tému dobrovoľníctvo. Business Brunch sú diskusné stretnutia hospodárskeho a podnikateľského života.

Business Brunch je slovné spojenie, ktorej ochrannú známku vlastní agentúra Motiv P s.r.o. – vzdelávacia a poradenská agentúra, ktorá zastrešuje konferencie, ktoré sú synonymom pre kvalitné a profesionálne prednášky. Business Brunch je pravidelné stretnutie, ktoré Vás obohatí o poznatky a trendy, ktoré neodmysliteľne patria k podnikaniu. Zoznámenie sa s aktuálnymi témami Vám pomôže hľadať inovatívne riešenia v oblasti vzdelávania zamestnancov a v ďalších aspektoch personálnej práce.

Business brunch je diskusné stretnutie hospodárskeho a podnikateľského života. Kurzy sú na mieru tvorené pre oblasti ľudských zdrojov a personalistiky, marketingu a manažmentu. Ich hlavným cieľom je vytvoriť priestor pre rozanalyzovanie vybraného aktuálneho problému a sformulovať kľúčové odporúčania. Tie sa následne prostredníctvom dobrovolnictva.sk dostanú pred širšiu verejnosť, do pozornosti podnikateľského sektora, predstaviteľov štátnej správy a všetkých zainteresovaných. Stretnutia sa venujú prepojeniu dobrovoľníctva postaveného na skúsenostiach a zodpovedného podnikania, sú zamerané na prácu s dobrovoľníkmi, na rozvoj zručností zamestnancov.

Témy minulých stretnutí:

• Zručnosti, ktoré získavajú vaši súčasní a budúci zamestnanci počas svojej dobrovoľníckej činnosti v treťom sektore

• 4 kľúčové postoje zamestnancov a dobrovoľníkov

• Spätná väzba a rozvojový plán

• Multikariéra - zaujímavosti v AC/DC

• Tajný kód životopisov

Chcete sa zúčastniť nasledujúcich Business Brunchov? Napíšte nám