Dobrovoľníctvo v zahraničí

V poslednej dobe sa pomerne často stretávame so záujmom mladých, ale i starších ľudí o dobrovoľníctvo v zahraničí. Veľmi často by chceli na kratšiu či dlhšiu cestu vycestovať do zahraničia a venovať sa tam dobrovoľníctvu. Ak máte záujem o dobrovoľníctvo v zahraničí, potom nižšie nájdete vybrané možnosti dobrovoľníckej činnosti v zahraničí:

Európska dobrovoľnícka služba

Umožňuje mladým ľuďom vycestovať von do zahraničia a realizovať tak projekt EDS v niektorej z členských krajín Európskej únie, prípadne v ostatných krajinách sveta. Téma projektu môže byť rôznorodá a dotýkať sa oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia, ekológie... Viac informácií o EDS nájdete TU.

Dobrovoľníctvo v rozvojových krajinách (tzv. rozvojové dobrovoľníctvo)

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií v spolupráci s autormi pripravila v rámci projektu "Slovenský sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom" praktického sprievodcu, ktorý slúži ako informačný a vzdelávací zdroj záujemcom o dobrovoľníctvo v rozvojových krajinách a vysielajúcim organizáciám. Viac informácií o projekte vrátane sprievodcu nájdete TU.

Výmenné programy pre seniorov, tieto možnosti sú však viazané na konkrétne projekty - v súčasnosti najmä na tzv. senior - dobrovoľnícke projekty, ktoré podporuje Program celoživotného vzdelávania z podprogramu Grundtvig. Ak organizácie, ktoré tieto projekty realizujú, hľadajú dobrovoľníkov - seniorov, ktorých by vyslali, môžete sa o tom dozvedieť prostredníctvom noviniek na www.dobrovolnictvo.sk

Dobrovoľnícke projekty INEX (www.inex.sk), AIESEC apod.