Asignácia 2% alebo 3%

Ako občania, živnostníci či firmy máte právo podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. rozhodnúť o použití 2% alebo 3% svojich daní na vymedzené účely a tým podporiť fungovanie konkrétnej organizácie v treťom sektore. Aktuálne informácie k asignácii nájdete TU.

Prečo podporovať dobrovoľníctvo?

-   Dobrovoľníci dokážu promptne reagovať a pomáhať.

-   Dobrovoľníctvo prispieva k pozitívnym zmenám v spoločnosti.

-   Dobrovoľníctvo má ekonomický význam pre Slovensko. Zvyšuje HDP našej krajiny.

-   Dobrovoľníctvo je druhom neformálneho vzdelávania.

-   Dobrovoľníctvo napomáha rozvoju sociálnej a kultúrnej stránky osobnosti dobrovoľníka.   

-   Vykonávanie dobrovoľníckej činnosti zvyšuje atraktívnosť jedinca na trhu práce.

Darovanie 3% z daní

Veríme, že najlepším spôsobom, ako spoznať prínos dobrovoľníctva je stať sa jedným z dobrovoľníkov. Sme radi, že slovenský právny systém myslí aj na dobrovoľníkov a poskytuje im benefit v podobe možnosti darovať až 3% daní z príjmov. Táto možnosť prináleží každému dobrovoľníkovi (daňovníkovi), ktorý v zdaňovacom období odpracoval minimálne 40 hodín a má doklad o vykonaní takejto dobrovoľníckej činnosti od organizácie, pre ktorú pracoval ako dobrovoľník.

Podpora pre naše občianske združenie znamená možnosť pre ďalší rozvoj, zviditeľnenie a ocenenie dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí. Naša organizácia už 17 rokov bezplatne pomáha dobrovoľníkom. ĎAKUJEME VÁM za  Vašu priazeň a podporu našich projektov.

 

Tlačivo na darovanie 2/3 % nájdete TU.

Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti nájdete TU.