Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti

Pre asignáciu 3% z daní pre organizácie z neziskového sektora je dôležité mať potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie hovorí o tom, koľko hodín venoval daňovník (dobrovoľník) v zdaňovacom období dobrovoľníckej činnosti. Podmienkou pre možnosť darovať 3% z daní je odpracovanie aspoň 40 dobrovoľníckych hodín v zdaňovacom období.

Vytvorili sme pre Vás potvrdenie, v ktorom môžete uviesť okrem odpracovaných hodín a činnosti, ktorej sa dobrovoľník venoval aj zručnosti, ktoré dobrovoľník svojou činnosťou nadobudol. Veríme, že takéto  potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti môže byť využiteľné nielen pri darovaní 3% daní, ale sa môže stať bežnou súčasťou dokumentov pri pracovných pohovoroch.

Prečo prikladať potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti k dokumentom pre pracovný pohovor?

Mať referencie na svoju pracovnú minulosť je čím ďalej tým viac bežnejšou súčasťou pracovných pohovorov. Poskytnúť budúcemu zamestnávateľovi pohľad iných ľudí na pracovné návyky, schopnosti, zručnosti či skúsenosti môže byť neoceniteľným spôsobom ako zaujať. Myslíme si, že dobrovoľníctvo je ideálnym priestorom, kde človek nadobúda zručnosti či skúsenosti, ktoré sú rovnako hodnotné ako  skúsenosti získané prácou. Životopis neposkytuje dostatok priestoru na to, aby bola osobnosť človeka vykreslená čo najkonkrétnejšie. Preto Vám chceme poskytnúť vzorové potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, aby ste ho mohli použiť nielen pri darovaní 3% daní, ale aby bol pre vás zároveň potvrdením toho, čo ste sa počas svojej dobrovoľníckej praxe naučili.

Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti pre dobrovoľníkov CARDO na stiahnutie tu

Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti pre dobrovoľníkov partnerských organizácii na stiahnutie tu