Pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky

„Dobrovoľníctvo nie je obeť, ale prirodzený prejav občianskej zrelosti. Prináša konkrétnu pomoc tomu, kto ju potrebuje, ale zároveň poskytuje dobrovoľníkovi pocit zmysluplnosti, je zdrojom nových skúseností a zručností a obohatením v medziľudských vzťahoch.“(J.Tošner, O.Sozanská) Byť dobrovoľníkom pre každého znamená niečo iné, no všetci majú jedno spoločné. Chcú svoj voľný čas venovať pomáhaniu iným, či zlepšovania stavu spoločnosti a neočakávajú za to žiadnu finančnú odmenu. Odmenou pre dobrovoľníka môže byť samotný dobrý pocit z pomoci iným, nadobudnutie nových zručností, priestor pre sebarealizáciu, trávenie voľného času zmysluplnou činnosťou či veľké množstvo nových ľudí, ktoré dobrovoľníctvo do života prinesie. Rastúce množstvo dobrovoľníkov je jasným dôkazom, že aj toto je cesta, ako spraviť život niekoho iného ale aj svoj plnohodnotnejším.

Kto môže byť dobrovoľníkom?

Dobrovoľníkom môže byť každá osoba, ktorá sa pre takúto aktivitu rozhodne, avšak do 18 rokov len so súhlasom zákonného zástupcu. Dobrovoľnícku činnosť vykonáva svojom voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu. Najčastejšie sa dobrovoľníctvu venujú študenti, nezamestnaní, čerství absolventi, ale tiež dôchodcovia či ľudia s fyzickým obmedzením, no čoraz častejšie rady dobrovoľníkov rozširujú aj odborníci z oblastí ako IT zdravotníctvo, právne poradenstvo a podobne. Jednoducho, dobrovoľníctvo je pre všetkých. 

Ako sa stať dobrovoľníkom?

Najdôležitejšie na začiatok bude zistiť, čo človeka k takejto aktivite vedie a pozrieť sa na to čo môže ponúknuť. Ak aj má človek pocit, že toho veľa ponúknuť nemôže, je viac než isté, že časom sa takýto pohľad môže výrazne zmeniť. Dobrovoľníkom sa človek nerodí ale sa ním stáva. Dôležitá je tiež časová vyťaženosť, teda množstvo času, ktoré by budúci dobrovoľník mal pre dobrovoľníctvo. To bude definovať, či sa tejto činnosti bude venovať dlhodobo, alebo len jednorázovo. Nevyhnutné je tiež zistiť akej činnosti sa chce venovať. Či chce pracovať v skupine, s jednotlivcom, fyzicky či psychicky, v meste či mimo neho.

Kde môžem byť dobrovoľníkom?

Dobrovoľníci nájdu svoje uplatnenie najčastejšie v mimovládnych organizáciách, ktorých existencia charakterizuje občiansku spoločnosť. V Slovenskej republike je pre takéto organizácie zaužívaný pojem tretí sektor. Najčastejšou právnou formou je občianske združenie, nadácia alebo nezisková organizácia. Pre záujemcu o dobrovoľnícku činnosť je potrebné získať informácie o dostupných organizáciách, ktoré hľadajú dobrovoľníkov a kontakty na ne. Ideálnym časom, kedy množstvo organizácií začína s náborom dobrovoľníkov je september, kedy začína školský rok, ale aj január/február, kedy začína letný semester. Na www.dobrovolnictvo.sk je možné nájsť zoznam mimovládnych organizácií kontakty na ne, ale aj konkrétne udalosti, na ktorých realizáciu je potrebná pomoc dobrovoľníkov. Zároveň je tiež možné založiť si konto dobrovoľníka a tak zjednodušiť svoje fungovanie vo svete dobrovolnictva.

Čo môžem očakávať od toho, keď sa rozhodnem byť dobrovoľníkom?

V prvom rade určite dobrý pocit z odvedenej práce, ale nielen ten. Dobrovoľníctvo poskytuje veľký priestor pre sebarealizáciu, využitie svojho potenciálu ale aj objavovanie skrytých možností. Počas dobrovoľníckych aktivít dochádza k rozvoju predovšetkým mäkkých zručností označovaných tiež ,,soft skills“, ktoré môže dobrovoľník využívať a ďalej rozvíjať aj v súkromnom živote. Najväčšou pridanou hodnotou dobrovoľníckej činnosti je však aj tak spoznanie nových ľudí a získanie pohľadu na to, ako fungujú organizácie. Občianske združenie CARDO - Národné centrum dobrovoľníctva sa snaží o šírenie myšlienok dobrovoľníctva na Slovensku a tiež o šírenie pozitívneho pohľadu na dobrovoľníctvo v ziskovom sektore, aby tým uľahčilo uplatnenie sa na trhu práce pre dobrovoľníkov.