Pre organizácie

Pre rôzne druhy mimovládnych organizácií ako sú napr. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie predstavujú dobrovoľníci jednu z možností ako premieňať svoje plány na skutočnosť. Častým problémom s ktorým sa organizácie tretieho sektora stretávajú je nedostatok finančných zdrojov na pokrytie všetkých výdavkov a tak je časté, že spolupráca s dobrovoľníkmi je spôsobom ako preklenúť tieto problémy. Netreba sa však na dobrovoľníkov pozerať len ako na spôsob ako znížiť náklady. Samotní dobrovoľníci sú mnohokrát veľmi motivovaní pre prácu v treťom sektore, pretože v činnosti organizácie vidia zmysel a spôsob, ako aj svojou troškou prispieť k zlepšeniu fungovania spoločnosti či naplniť ciele organizácie.

Pre organizácie je dôležité vedieť, ako si vybrať tých správnych dobrovoľníkov, ako s nimi pracovať a ako ich motivovať, aby ich aktivita nebola len jednorazová. Práca s dobrovoľníkom by mala začať samotným plánovaním dobrovoľníckeho programu, pretože je potrebné si ujasniť, čomu sa budú konkrétni dobrovoľníci venovať. Kľúčovým procesom je nábor a nato nadväzujúci výber konkrétnych dobrovoľníkov, ktorý je spojený s úvodným pohovorom a samotným zaradením na konkrétne miesto. Niekedy sa môže zdať, že týmto úkonom práca s dobrovoľníkom končí, no nie je tomu tak, pre asimiláciu samotného dobrovoľníka ale aj pre organizáciu je kľúčové zorientovanie a následné zaškolenie dobrovoľníka. Tým organizácia jednoznačne dáva najavo, že aj napriek dobrovoľníckej činnosti chce venovať svoj čas a zdroje práve pre dobrovoľníka. V každej organizácii by mal existovať konkrétny zamestnanec, ktorý by bol oficiálne poverený vedením dobrovoľníkov, aby každý z dobrovoľníkov mal istotu, že v prípade problémov má svojho koordinátora, ktorý mu pomôže a taktiež, aby organizácia mala prehľad o úlohách, ktorým sa venujú dobrovoľníci.

Aj napriek tomu, že dobrovoľníci nepoberajú finančnú odmenu je dôležité, aby ich organizácia oceňovala. Môže ísť o rôzne formy odmien ako napr. certifikáty, školenia ale aj oficiálne spomenutie prínosu práce dobrovoľníkov vo výročnej správe či v článkoch a podobne. Jedným zo spôsobov, ako oceniť svojich dobrovoľníkov je pripomenúť si Medzinárodný deň dobrovoľníkov 10. decembra.

Pokiaľ pracujete s dobrovoľníkmi len jednorazovo, máme pre vás niekoľko tipov, aby vaša spolupráca bola čo najefektívnejšia.

Nábor dobrovoľníkov. Pokiaľ potrebujete dobrovoľníkov len na jedno podujatie či úlohu, o to dôležitejšie je venovať náboru a samotnému výberu dostatok času. Začnite s náborom čo najskôr, aby ste mali dostatok času na výber, prípadne ďalší nábor. Informácie komunikujte cez informačné kanály, o ktorých si myslíte, že majú najväčší dosah na vašu cieľovú skupinu dobrovoľníkov.

Určite koordinátora dobrovoľníkov. Tento človek bude zodpovedný za komunikáciu s dobrovoľníkmi nielen počas udalosti, ale aj počas jej príprav. Je zodpovedný za konkrétne dobrovoľnícke pozície a tiež za riešenie problémov, ktoré môžu mať dobrovoľníci.

Rovnaký prístup k dobrovoľníkom. Zachovajte si rovnako ľudský prístup k dobrovoľníkom ako k zamestnancom. Poskytnite im všetky potrebné informácie pre výkon činnosti, nezabúdajte na spätnú väzbu ale tiež na povzbudenie či pochvalu.

Osobní prístup. Individuálny prístup ku každému z dobrovoľníkov nemusí byť vždy možný, no už len také poznanie mena môže urobiť zázraky.

Rozdelenie pozícií podľa záujmu. Záujem o to, ktorá pracovná pozícia by bola pre dobrovoľníka najzaujímavejšia môže byť jasným signálom záujmu o potreby človeka. Ľudia majú rôzne preferencie činností a tak sa pokúste priradiť každému to, čo ho najviac zaujíma.

Strava. Zabezpečenie pitného režimu či drobného stravovania by malo byť samozrejmosťou na podujatiach, ktoré trvajú niekoľko hodín. Pokiaľ viete, že nedokážete pokryť finančné náklady s tým spojené, oznámte to svojím dobrovoľníkom dopredu.

Nenechajte si pokaziť podujatie. Takmer vždy je súčasťou podujatia aj nejaký technický problém či ľudské zlyhanie. Snažte sa ho čím skôr pustiť z hlavy, lebo niekedy situáciu naozaj ovplyvniť nedokážete. Buďte pozitívne naladený a všetko pôjde ľahšie.

www.dobrovolnictvo.sk vám ponúka priestor na vytvorenie podujatia, na ktoré potrebujete dobrovoľníkov. Nemusí ísť len o jednorazovú činnosť, ale aj o dlhodobé dobrovoľníctvo. Zároveň môžete špecifikovať ktoré zručnosti môžu dobrovoľníci prácou pre vás nadobudnúť.