Pre firmy

Súkromný sektor nemusí byť angažovaný do vecí tretieho sektora len prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov. Veľký priestor pre podporu a pomoc organizáciám poskytuje možnosť zapojiť sa ako firma do dobrovoľníckych aktivít.

Čo si treba ujasniť pred tým ako sa firma zapojí do dobrovoľníctva?

• miesto výkonu činnosti: prostredie organizácie/na diaľku,

• typ pomoci: odborná pomoc súvisiaca s činnosťou firmy/neodborná pomoc/poradenstvo,

• frekvencia činnosti: jednorazová pomoc/ občasná pomoc ad hoc/ pravidelná pomoc/dlhodobá pomoc,

• výber zamestnancov: zapojenie konkrétnych zamestnancov/ celých tímov či firmy/ zapojenie zamestnancov viacerých firiem

Aké výhody prináša dobrovoľníctvo pre firmy?

Prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít môže firma len profitovať. Pokiaľ sa firma rozhodne zapájať svojich zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít, dáva tým najavo, že jej stav spoločnosti nie je ľahostajný, zlepšuje svoj imidž a posilňuje vernosť k značke. Nezanedbateľným je tiež fakt, že aj dobrovoľnícka činnosť je jedným zo spôsobov ako prispieť k rozvoju kľúčových kompetencií svojich zamestnancov, čo v konečnom dôsledku pomáha upevňovať vzťah zamestnanca k firme a tým pádom viesť k posilneniu lojality zamestnanca. Získanie nových kontaktov a prípadné preniknutie na nové trhy môže už len dopĺňať predchádzajúce pozitívne dôsledky.

Aké výhody prináša dobrovoľníctvo pre zamestnancov z pohľadu firmy?

Pre efektívne fungovanie firmy je nevyhnutné, aby zamestnanci vedeli medzi sebou komunikovať a nemali medzi sebou vážnejšie problémy. Zúčastňovanie sa na dobrovoľníckych aktivitách firmy môže viesť k zlepšeniu komunikácie medzi jednotlivcami, tímami a tak k zvýšeniu celkovej spokojnosti zamestnancov. Pre zamestnancov je určite doležitý aj samotný pocit hrdosti nielen na seba samých, ale aj firmu, ktorá zorganizovala dobrovoľnícku činnosť a tým pádom sa zamestnanec môže ešte viac stotožniť s hodnotami firmy. Zároveň, každý zo zamestnancov vystupuje počas dobrovoľníckych aktivít v iných rolách než obyčajne a teda nové skúsenosti môžu mať pozitívny vplyv aj na jeho pracovné pôsobenie vo firme.

Občianske združenie CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum pomáha firmám prepájať sa s neziskovým sektorom a tak prispieť k realizácii a tiež šíreniu myšlienok dobrovoľníctva v ziskovom sektore. Ako firma môžete dať o sebe vedieť na www.dobrovolnictvo.sk, kde si vytvoríte svoj firemný profil. Bližšie informácie nájdete aj v sekcii Firemné dobrovoľníctvo.