Teambuilding - dobrovoľnícky deň

Pre dobre fungujúcu firmu je nevyhnutné, aby mala efektívne fungujúce a kompaktné tímy zamestnancov.

Teambuildingové aktivity sa medzi zamestnancami tešia veľkej obľube nielen pre samotné aktivity, ale aj pre možnosť spoznať svojich kolegov z iného uhla pohľadu. Dobrovoľnícke činnosti môžu byť ideálnym priestorom pre takéto aktivity. Neformálnosť dobrovoľníckeho prostredia môže vo veľkej miere prispieť k zlepšeniu či upevneniu firemných vzťahov. Veríme, že firemné dobrovoľníctvo dokáže prispievať k zlepšovaniu fungovania jednotlivých firiem a tým pozitívne vplývať na chod spoločnosti.

Organizujeme skupinové dobrovoľnícke aktivity. Na základe vyplnenia nášho CARDO dotazníka Vám vytvoríme a zorganizujeme skupinovú aktivitu prispôsobenú vašim aktuálnym požiadavkám a potrebám.