Assessment centrum - AC

Pri obsadzovaní pozície je lepšie, ak hľadáme konkrétne správanie a nielen vlastnosti či osobnostné rysy.

AC je často vnímané ako metóda na výber či rozvoj zamestnancov v kontrolovaných podmienkach. Najčastejšie sa používa na obsadzovanie vyššie kvalifikovaných pozícií. AC realizované prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít môže prispieť k zvýšeniu autenticity správania kandidáta a taktiež môže podať hodnovernejší obraz o kľúčových kompetenciách kandidáta.

Vytvoríme podmienky, v ktorých viete otestovať  kandidáta a doplniť si tak komplexný obraz o jeho kľúčových kompetenciách. Na výber sú dve možnosti - vytvoriť otvorené alebo uzavreté AC.

Pri otvorenom AC (prístupnom verejnosti) máte možnosť spoznať  počas dobrovoľníckeho podujatia väčšie množstvo angažovaných a potenciálnych zamestnancov, ktorých neskôr môžete osloviť s konkrétnou ponukou.

Pri uzatvorenom type (bez prítomnosti širšej verejnosti na dobrovoľníckych aktivitách) pre vás pripravíme  priestor pre konkrétne neštandardné situácie, aby ste mohli efektívnejšie overiť kandidátove kľúčové kompetencie v praxi.