Prednášky a workshopy

Zamestnajte povahu, učte a trénujte zručnosti.

V spolupráci s odborníkmi na oblasť manažmentu ľudských zdrojov, personalistiky  prinášame prednášky, ktoré sú šité na mieru pre personalistov, manažérov ľudských zdrojov  ale aj samotných zamestnancov firiem. Konkrétne informácie o dobrovoľníctve vám môžu pomôcť pri vedení vašich zamestnancov a koordinovaní ich ďalšieho vzdelávania. Vybranými technikami vám vieme počas workshopov  poskytnúť priestor pre získanie využiteľných zručností na jednej strane a na strane druhej priestor pre prepájanie neziskového sektora s firemným svetom.

Zorganizujeme firemné vzdelávanie prostredníctvom  prednášok  a workshopov.