Benchmarking CSR

CSR je najčastejšie prezentované vo forme konkrétnych opatrení. My máme zato, že CSR je hlavne proces, ktorý smeruje k tvorbe hodnoty.

Koncept spoločensky zodpovedných firiem sa postupom času stáva neoddeliteľnou súčasťou podnikateľského sveta. Tieto stratégie pomáhajú plniť konkrétne podnikateľské ciele, posilniť obchodnú značku, zlepšovať vzťahy s klientmi ale aj vyššiu produktivitu zamestnancov. Dobrovoľníctvo poskytuje priestor pre kultivovanie hodnôt v spoločnosti.

Zhodnotíme a navrhneme vylepšenia CSR stratégií, aby ste ako spoločensky zodpovedná firma ľahšie uplatnili v konkurenčnom prostredí a upevnili si svoje postavenie na trhu tvorbou celospoločenských hodnôt.