Manažment dobrovoľníkov

Pre rozvíjanie kvalitného firemného dobrovoľníctva nestačí len poskytnúť priestor pre dobrovoľnícku činnosť, ale je tiež nevyhnutné vedieť ako koordinovať dobrovoľníkov.


Dobrovoľníci bez koordinácie či ďalšieho vzdelávania môžu byť ochudobnení o informácie, rozvoj zručností, a v konečnom dôsledku ich činnosť nemusí byť dostatočne efektívna. Kvalitný manažment dobrovoľníkov vedie k skvalitňovaniu poskytovaných služieb, zlepšovaniu atmosféry a samotnému budovaniu vzťahu k dobrovoľníctvu.

Školíme akreditovaným vzdelávacím programom Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pre manažment dobrovoľníkov, ktorý vám pomôže získať vedomosti o tom, ako treba s dobrovoľníkmi pracovať, aby bol požadovaný konečný efekt čo najlepší a aby boli všetky zúčastnené strany spokojné.