V čo veríme

Tri základné kamene CARDO - Národného dobrovoľníckeho centra

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum bolo vybudované a stále stavia na svojich základných pravidlách, ktoré sú jeho nosnými kameňmi a veríme, že nám pomáhajú efektívnejšie a lepšie dosiahnúť cieľ. 

Prvým základným kameňom je šírenie dobrovoľníctva a spôsob dostania dobrovoľníctva do povedomia ľudí. Či už organizujeme celoslovenské oceňovanie Dobrovoľník roka, navrhujeme novú web stránku alebo sa podieľame na medzinárodnom seniorskom výmennom programe, vždy dbáme na to, aby boli v konečnom dôsledku prínosné pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Najdôležitejší je ten, komu sa pomáha. Hranice našej pôsobnosti sú jasne stanovené a jednoduché. Otvorené sú pre všetkých: pre organizcie, firmy a jednotlivcov, ktorí majú záujem sa podielať na dobrovoľníckej činnosti.

Venujeme sa dobrovoľníctvu, sme Národné dobrovoľnícké centrum na Slovensku zamerané výlučne na problematiku dobrovoľníctva. Silu dobrovoľníctva by sme chceli vniesť do nových oblastí a umožniť tak všetkým, ktorí majú záujem o dobrovoľníctvo, aby ho mohli spoznať a využiť. Vieme, že keď chcete pomáhať, chcete to urobiť hneď. Hneď je lepšie ako potom. V tomto smere Vám chceme vyhovieť a sprostedkovávať Vám všetky dostupné informácie.

Veríme, že vzdelávanie obohacuje a prispieva ku kvalite života každého jednotlivca. "Vzdelávanie je motor ľudstva." Naše pôsobenie v tejto oblasti nie je zameramé len na: edukačné, informačné, propagačné a konzultačné služby inštitúciám a jednotlivcom, ktorí sa usilujú o rozvoj medzinárodných vzťahov a mobility, ale aj na zaškolovanie dobrovoľníkov a v neposlednom rade na vzdelávanie zamestnancov v oblasti ľudských zdrovoj a personalistiky.