O nás

CARDO – z latinského prekladu znamená „os“. V čase Rímskej ríše bolo cardo hlavnou ulicou (osou mesta), ktorá bola orientovaná zo severu na juh. Boli na nej najdôležitejšie spoločenské, obchodné, kultúrne, náboženské a sociálne inštitúcie. Do carda sa zbiehali vsetky ostatné ulice z východnej ako aj západnej časti mesta.

 

CARDO

- poskytuje servis a informácie pre dobrovoľníkov a dobrovoľnícke organizácie,propaguje dobrovoľníctvo na verejnosti,

- snaží sa o zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do dobrovoľníctva,

- podporuje sieťovanie dobrovoľníckych organizácií, realizáciu seminárov a konferencií, výskumov v oblasti dobrovoľníctva a všetkých aktivít v prospech dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí.