Kontakt

Dobrovoľnícky portál prevádzkuje  CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum

Fakturačné údaje: IČO: 30849446 | DIČ: 2021844616

Číslo účtu: 2200711113/8330, Fio banka, a.s.

IBAN: SK19 8330 0000 0022 0071 1113

E-mail: kontakt@dobrovolnictvo.sk

Mobil: +421 918 987 479