O organizácii

Našim cieľom je zlepšovanie procesov v štátnej správe, najmä prostredníctvom menších, prakticky zameraných projektov, rozvoja cezhraničnej spolupráce a prenosu best practices medzi krajinami a segmentami.