O organizácii

Občianske združenie je zamerané na úkony potrebné na zachovanie hradu Tematín spolu s jeho autenticitou a integritou. Nesnažíme sa úplne opraviť jeho objekty, ale chrániť ich pred ďalšou deštrukciou. K aktivitám patrí: archeologický výskum, konzervácia murív a udržiavanie zelene v areáli pamiatky.